CURRÍCULUM VITAE

Laura Guerrero Folch
Tel. mòbil : 699 528 976
Tel. fixe: 872 50 44 83
a/e. : lauraguefo@gmail.com
Paratge de la portalada, 1 (Mas Niell). 17200 Palafrugell (Girona)

Informació personal
Edat: 32 anys. Lloc i data de naixement: Barcelona, 10/11/1982
Permís de conducció B1. Vehicle propi
PADI Open Water

Formació Acadèmica
2000/2007 | Llicenciada en Biologia (itinerari Organismes i Sistemes) | Facultat de Biologia (UB)
1996/2000 | Batxillerat modalitat Biosanitària | IES Vil·la de Gràcia
1987 / 1996 | EGB | CEIP Josep Mª Jujol

Formació | Altres
Desembre 2014|Certificat assistència jornada “Horts Enjardinats” Escola Forestal Sta Coloma de Farners
Octubre/desembre 2012 | Curs Agricultura Ecològica | Raimon Costa (Horta de la Viola)
Febrer 2011 | Assistència a la xerrada debat sobre Jardins i Horts Ecològics organitzat per Terregada.net a l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós
Març 2010 | Curs de blogger
Febrer 2010 | Assistència a la 1ª jornada sobre la problemàtica de les espècies invasores a la Costa Brava
2008 | Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP)
Maig 2009 | Curs de riscos laborals
Octubre 2006 | Curs de Fotografia Analògica de la Natura II (perfeccionament) | Iñaki Relanzón (UB)
Abril 2006 | Curs de Fotografia Digital de la Natura | Francesc Muntada (UB)
Febrer 2006 | Curs de Fotografia Analògica de la Natura I (Iniciació)| Iñaki Relanzón (UB)
Febrer/abril 2005 | Cicle de conferències sobre bioètica i ètica mèdica | Organitzat per la revista de divulgació científica Omnis cellula
Novembre/desembre 2004 | Curs de biologia marina | Realitzat per l'associació Galanthus
Setembre/novembre 2004 | Curs de "Tècniques per escriure bé el català”| Organitzat per UB virtual
Octubre/novembre 2004 | I Curs de cinema i ciència | Organitzat per la revista de divulgació científica Omnis cellula
Febrer/març 2004 | Curs de mamífers ibèrics | Realitzat per l´associació Galanthus


Idiomes
Cinquè d’Anglès per l’Escola Oficial d’Idiomes Can Serra
Tercer d’Italià per l’Escola Oficial d’Idiomes Can Serra
Nivell C de Català
Castellà parlat i escrit
En l'actualitat cursant tercer de Francès al Centre municipal d'Educació de Palafrugell

Experiència laboral
Juliol 2015 | monitora casal granja escola can pau (Canapost)
2015 |Educadora ambiental Fundació Catalana de l’Esplai
2012 fins actualitat |  Projecte educatiu Horta de la Viola
Gener 2012 fins actualitat | Educadora programa GRAMC Palafrugell
Abril 2011 fins l'actualitat | Guia en rutes de cicloturisme i senderisme pel Baix Empordà per Guiroguies
Novembre  2010/maig 2011 | Educadora ambiental en la Campanya per a la sensibilització, educació, difusió i informació en la gestió de residus per l'Ajuntament de Palafrugell
Març 2010/agost 2010 | Educadora ambiental en la Campanya "Alimentem la Terra" de Palafrugell (Empresa Terregada)
Desembre 2009/gener 2010 | Sondeig sobre consum d’aigua i reciclatge al mercat de Sils i
Campanya “Bossa Solidària” al mercat de Palafrugell per l’empresa Paisatge Dinamis
Novembre 2009 | Informadora de la campanya de replantació del Park Güell pel Camp
d’Aprenentatge de Barcelona-Consorci d’Educació de Barcelona
Octubre 2009 | Informadora al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Desde 2006 | Classes particulars d’assignatures de ciències a alumnes de Primària, Secundària i
Biologia
Novembre 2007 | Monitoratge per a grups escolars durant la setmana de la ciència en el
Cosmocaixa, del RAID atlètic de l’estadi olímpic per l’empresa QSL
Maig 2008 | Monitoratge per a grups escolars de les activitats de Barcelona música a l’Auditori
i Barcelona Dansa al Mercat de les Flors per l’empresa QSL
2006/2007 | ARTROCAT. Col·laboració en la base de dades d’Artròpodes de la Generalitat de
Catalunya
2006/2007 | Col·laboració en el projecte d'estudi de la Fauna Edàfica de les Planes de Son
(Pallars Sobirà). Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya a càrrec del Dr. Toni Serra del
departament d’Artròpodes de la UB
2007/2008 | Tallers d'educació ambiental per grups escolars des de parvulari fins a la ESO.
Empreses Antequem, Nusos i LAVOLA
Abril 2008/Juny 2009 | Tècnica de Patrimoni Natural en el centre de Documentació de l’Espai
Natural Montnegre i el Corredor a Mataró (CEDOC)
Setembre 2008/juny 2009 | Tècnica en Ciències Biològiques. Educadora ambiental en la unitat
mòbil d’educació ambiental de la Generalitat de Catalunya (AMBIBÚS) a càrrec de l’empresa
LAVOLA. Disposo de Carta de Recomenació de la mateixa empresa

Voluntariats | Col·laboracions
2015 | Col•laboració amb l’empresa d’educació ambiental Pipistrellus
Abril 2010 | Xerrada debat sobre "Principis Bàsics d'Ecologia" inaugurant el Curs d'Ecologia de l'Ateneu de Palafrugell
2009/... | Col·laboració en Horta Ecològica a l’Horta de la Viola
Octubre 2009 | Col·laboració en el comptatge de daines pel cens annual del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà per l’empresa Minuartia
Setembre-Octubre 2007 | Voluntariat amb el grup greco-anglès Archelon a Creta (Grècia) col·laborant en la conservació dels llocs de posta de la tortuga mediterrània (Caretta caretta) i en la difussió pública
2005/2006 | CRBA. Digitalització i Conservació de la col·lecció històrica del Centre de Recursos
de Biodiversitat Animal de la Facultat de Biologia de la UB

Publicacions
2011 | Serra, A.; Guerrero, L.; (2010). "Comunitats d'artròpodes epiedàfics de les Planes de Son i la mata de València". A: Germain, J. [cur.]. Els sistemes naturals de les Planes de son i la mata de València. Barcelona: Institució Catalana d'Història Natural. (Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural;16), p.629-653. ISBN: 978-84-9965-008-1.

Actualitzat a dilluns, 12 / octubre / 2015
 
Copyright© Laura Guerrero Folch