dimarts, 28 de juny del 2011

Avís sobre la degradació dels fons marins a Aiguablava

 El passat dilluns 27 de juny TVE3 es feia ressò del mal estat en que es troba els fons marins de la cala d'Aiguablava  a Begur, fruit d'un estudi del projecte Silmar de la Fundació Mar.


Per veure el video de la notícia cliqueu aquí

dilluns, 20 de juny del 2011

El pueblo unido jamás será vencido

Impressionants les manifestacions que es van celebrar ahir 19J a tot l'Estat, imatges que a mi personalment m'emocionen i em donen més força quan veig com gent de totes les edats i de tots els àmbits s'uneixen per fer un front comú i alçar tots la veu a una, a més de forma totalment cívica i pacífica. Aquí van alguns dels lemes que es van poder llegir ahir:

1. "No somos antisistema, el sistema es anti-nosotros"

2. "Me sobra mes a final de sueldo"

3. "No hay pan para tanto chorizo"

4. "¿Dónde está la izquierda? al fondo, de la derecha".

5. "Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir".

6. "Se alquila esclavo económico"

7. "Se puede acampar para ver a Justin Bieber pero no para defender
nuestros derechos"

8. "Error 404: Democracia not found"

9. "Error de sistema. Reinicie, por favor"

10. "Esto no es una cuestión de izquierda contra derechas, es de los
de abajo contra los de arriba"

11. "Vivimos en un país donde licenciados están en paro, el presidente
de nuestro gobierno no sabe inglés...y la oposición tampoco"

12. "Mis sueños no caben en tus urnas"

13. "Políticos: somos vuestros jefes y os estamos haciendo un ERE"

14. "Nos mean y dicen que llueve! "

15. "No falta el dinero. Sobran ladrones"

16. "¿Qué tal os va por España"?- Pues no nos podemos quejar. O sea,
que bien ¿no?- no, que no nos podemos quejar."

17. "No es una crisis, es una estafa"

18. "No apagues la televisión... Podrías pensar"

19. "!!Tengo una carrera y como mortadela!!"

20. "Manos arriba, esto es un contrato"

21. "Ni cara A, ni cara B, queremos cambiar de disco"

22. "Rebeldes sin casa"

23. "Democracia, me gustas porque estás como ausente"

24. "Nosotros buscamos razones, ellos victorias"

25. "Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean"


dijous, 16 de juny del 2011

ESPAÑISTÁN

Boníssim video de pocs minuts que explica l'origen de la crisis econòmica. L'hauria de veure tothom, llàstima que sempre l'acabem veient els que ja estem conscienciats...dimecres, 15 de juny del 2011

Els sentinelles de la costa

Aquest video va ser emés pel programa Thalassa de TV3 el passat 22 d'octubre. En ella surt gent com l'Eulàlia, en Toni, en Jordi, en Josep Maria, en Raimon, en Joan i la Llum...gent que vetlla per preservar el medi ambient i protegir-lo, malgrat totes les trabes que els hi posi l'AdministracióPOUM

Com ens afecta el POUM?

El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Un POUM ha de  regular el desenvolupament urbanístic d'un municipi en base a uns estudis previs per tal de què signifiquin millores REALS per a la població, per tant ha de tenir en compte criteris forestals, agrícoles, de creixement poblacional i seguir unes polítiques de sostenibilitat adients per tal que la població afectada pugui assumir les directrius del Pla amb capacitat de fer-hi  front (és a dir, podrà absorbir l’augment d’aigües residuals, de residus, de població nouvinguda, etc).

Per què no és així en el cas de Palafrugell?

L’any 2004 s’inicià el tràmit de revisió del POUM de Palafrugell. L’estiu de 2005 es presentaren més de 600 al·legacions a aquest nou POUM, i el maig de 2007 les associacions Salvem el Crit-Arítjol presentaren un recurs d’alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Davant el silenci d’ aquest Departament i el seu Conseller, el desembre del 2009 es presenta Contenciós Administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per part d’ Arítjol – Salvem el Crit. Les proves que es van presentar es basaven en un Informe tècnic ambiental (per a l’avaluació del POUM sobre sòls de valor agrícola i agronòmic i els connectors ecològics i de valor natural), una Prova Pericial practicada per un perit arquitecte i una prova pericial practicada per un perit Enginyer Forestal. Tots tres informes es van mostrar favorables als nostres arguments. Finalment, el febrer 2011, l’ advocat d’ Arítjol – Salvem el Crit va presentar el document de Conclusions a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Aquestes proves demostren que, en el cas de Palafrugell, el POUM no s’ha fet pel bé del municipi, sinó què és un Pla que preveu unes dimensions de creixement urbanístic desproporcionades i injustificades, en base a unes previsions de creixement poblacional errònies.  Com exemple, el Pla preveu un increment de població de 12.500 habitants en 12 anys, respecte d’ una població preexistent de 19.313 habitants l’ any 2004, que significaria arribar a una població de 35.813 habitants el 2016. El POUM incrementa en 5306 habitatges nous en el plaç de 12 anys.
Aquestes previsions desproporcionades i injustificades de creixement urbanístic vulneren les fixades pel Pla Territorial Director Urbanístic de l’Empordà (superior jeràrquic al POUM), que permet 5850 habitatges nous en 22 anys, Palafrugell i Mont-Ras junts. Aquest POUM no va efectuar adientment el procediment d’avaluació ambiental i com a resultat es presenta una insuficient documentació ambiental. El POUM afecta sòls forestals i agrícoles d’alt valor, contradient les Lleis d’orientació agrària i d'urbanisme conforme les quals s’ha de respectar el principi de desenvolupament urbanístic i preservar els sòls amb valors naturals, forestals, agrícoles, culturals i paisatgístics. La requalificació d’aquests sòls agrícoles i forestals d’especial interès afecten el valor del connector natural d’aquests espais entre l’Espai d’Interès Natural (EIN) de les Gavarres i l’EIN Muntanyes de Begur. El POUM no va efectuar estudis previs sobre la demanda de sòls industrials i per tant hi ha una mancança de justificació al POUM dels 3 nous sectors de sòl industrial ja que en la data d’inici de la tramitació del Pla hi havia un 20% del sòl industrial desocupat, situació que es manté en l’actualitat. L’elaboració del POUM va estar sotmesa i desviada cap als interessos dels propietaris del sòl i contrari als interessos generals de la població. Així ho demostra la signatura de nombrosos convenis signats prèvia, durant i posterioment a l’aprovació del pla.
Convenis, tots ells, que mostren com es sacrifica i desvirtua l’ interès general, i com es reclassifiquen terrenys – la major part passant de sòl no urbanitzable a urbà directe – sense tenir en compte el veritable interès general, forçant el pla director costaner, contra el lliurament de quantitats econòmiques i sacrificant els valors ambientals, naturals i paisatgístics presents a les diferents àrees. O bé, excepcionant les previsions de reserves d’ HPO als sectors.
En definitiva, el POUM de Palafrugell NO respon a uns interessos de millora pel municipi sinó que respon a una especulació urbanística per enriquir constructores i empresaris sense tenir en compte tots els perjudicis que això suposarà per la població, fent-ho de forma opaca, il·legal i injustificada, i tindrà unes conseqüències d’empitjorament del medi natural, urbà, agrari i forestal de tot el municipi.

Què demanem?

ANUL·LAR: L’aprovació definitiva del POUM de Palafrugell per raó de no haver-se sotmés el Planejament al complet tràmit d’avaluació ambiental
ANUL·LAR: El POUM,  atesa la insuficient documentació ambiental que l’integra
ANUL·LAR: L’aprovació del POUM per vulnerar en forma frontal i manifesta la directriu fixada als articles 9 i 13 de la llei d’ Urbanisme, que ordena respectar el principi de desenvolupament urbanístic sostenible i de preservar els sòls amb valors Naturals, Forestals, Agrícoles i Paisatgístics
ANUL·LAR: El POUM per la infracció de les determinacions del Pla Territorial Director de l’Empordà, tot condemnant a l’Administració demandada a ajustar els increments de població previstos al POUM als límits fixats al Pla Territorial Director de l’Empordà
ANUL·LAR: Les reclassificacions que afecten sòls agrícoles d’alt valor previstes al POUM, reconeguts en l’Avaluació Ambiental i en els estudis sobre sòls de valor agrícola del propi Departament de Política Territorial
ANUL·LAR: El POUM i ordenar la retroacció de les actuacions exigint la justificació i l’avaluació de les noves necessitats del sistema de sanejament i dels nous cabdals d’aigües residuals que es generaran
ANUL·LAR: Les reclassificacions directes de sòl no urbanitzable a sòl urbà previstes pel POUM en relació a terrenys de Calella de Palafrugell
ORDENAR:  la classificació com a sòl no urbanitzable del terrenys que configuren el connector Gavarres-muntanyes de Begur
REDUIR: els 3 nous sectors industrials i d’activitats econòmiques, condemnant a realitzar un estudi de justificació de la necessitat de nou sòl industrial per a la població


dissabte, 4 de juny del 2011

JO TAMBÉ SÓC UN "INDIGNAT"

El meu total recolzament als indignats. Jo també sóc un d'ells.

Estic indignada.

Indignada què es facin ajudes als bancs (què són els que han provacat la puta crisis) però s'escanyi a les famílies.
Indignada què només es facin retallades en matèries socials: en educació, en sanitat, en ciència i investigació, en la llei de la dependència, en el subsidi per l'atur, en l'ajuda per tenir un fill mentre els polítics no es retallen un cèntim del seu sou ni de les despesses absurdes (transports oficials, floretes de la Generalitat) ni que els matin.
Indignats que siguin una colla de corruptes i tot i això tinguin els collons de presentar-se a llistes electorals...i la gent els voti!!!
Indignada que ens facin treballar fins els 67 i ells tinguin sou vitalici una vegada hagin abandonat la política
Indignada que l'article 27 de la Constitució digui que tot espanyol tingui dret a una vivenda digne i que el Govern vetllarà perque no s'especuli i sigui tot mentira
Indignada amb la manipulació de tots els mitjans de comunicació (començant per tv3)
Indignada amb Felip Puig i els seus Gossos d'Esquadra, amb que puguin utilitzar la violència contra gent asseguda al terra de forma pacífica i lluny de tenir repressalies se'ls justifiqui
Indignada amb que els hi puguin robar les seves pertinences amb total impunitat
Indignada amb la Moncloa, la Generalitat, la falsa democràcia, l'Ajuntament i la puta mare que els va parir a tots plegats
Indignada de tantes mentires i tanta injustícia, farta de veure com els rics són cada vegada més rics i els pobrs cada vegada...

Us deixo amb el manifest dels indignats i amb unes quantes imatges què val la pena que circulin per Internet i donin la volta al món. Jo tinc amics que han rebut garrotades...coneixeu algun mosso que pugui dir el mateix?

Manifest:Propuestas


Estas son algunas de las medidas que, en cuanto ciudadanos, consideramos esenciales para la regeneración de nuestro sistema político y económico. ¡Opina sobre las mismas y propón las tuyas en el foro!

1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA :

o   Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.

o   Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
o   Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
o   Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
o   Reducción de los cargos de libre designación.

2. CONTRA EL DESEMPLEO:
o   Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
o   Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
o   Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
o   Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
o   Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

3. DERECHO A LA VIVIENDA:
o   Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
o   Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
o   Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
o   Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
o   Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
o   Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
o   Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
o   Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
o   Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
o   Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
o   Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
o   Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
o   Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
o   Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
o   Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

6. FISCALIDAD:
o   Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.
o   Eliminación de las SICAV.
o   Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
o   Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
o   Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
o   No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
o   Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
o   Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
o   Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
o   Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
o   Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
o   Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR
 L'èxit de les reserves marines

Mentre aquí seguim tenint problemes per crear/ampliar les reserves marines (prenguis com exemple la polèmica de les Illes Formigues), a llocs ben propers del Mediterrani els nostres veïns d' Eivissa i Formentera s'estan plantejant ja l'ampliació de les seves reserves marines, encantats de l'èxit que estan tenint des de la seva creació.

No només és un plaer per la gent que hi viu veure aigües netes, un elevada biodiversitat i la major població de posidonia de tot el mediterrani, sino que a més han pogut comprovar com això va acompanyat d'uns elevats ingressos d'un turisme que hi va justament buscant això que cada vegada costa més de trobar.

Us deixo amb la noticía que va publicar la premsa Pitiusa la segona setmana de maig i amb dos links que hi fan referència ja el 2010.

El Gobierno estudia ampliar las reservas marinas de las Illes Balears

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, explicó la semana pasada que su Departamento, junto con el Govern Balear, estudia ampliar las reservas marinas en las islas, dado el buen resultado obtenido con los existentes. 
Aguilar respondía así en el Pleno del Senado a una pregunta del senador del grupo Mixto Arturo Bagur sobre la valoración del Govierno acerca de las Reservas Marinas y su posible ampliación en otras zonas de las Balears. 
El senador se refería a la creciente degradación de los mares por contaminación y sobreexplotación, por lo que se necesitan políticas de "buenas prácticas" para invertir la situación actual.
En su opinión, el Mediterráneo es un mar especialmente frágil, que ha sufrido una pesca poco respetuosa y está en una situación "casi límite", aunque con esas buenas prácticas se puede regenar.
La ministra recordó que en Balears está la reserva marina más joven, data del 2007 y está dando unos "extraordinarios".

Los recursos pesqueros de la Reserva de Es Freus casi se han triplicado desde el año 2000

 La ampliación en 2.000 hectáreas, pendiente del Govern


divendres, 3 de juny del 2011

Seguim aprenent de Formentera si us plau!

Aquí hi ha una mostra més d'una de les mesures vers l'Educació Ambiental de l'illa: "Joves per la mar", una campanya per apropar als joves dels instituts de ses illes al mar per educar-los i conscienciar-los, sense dubte clau de l'èxit perque les futures generacions creixin ja respectant l'entorn i preservant-lo.

Alhora, la campanya es realitza en vaixells que estaven apunt de ser destruïts, aprofitant d'aquesta manera la vida útil de les embarcacions.

Tan debò mica en mica es vagi apostant més per l'educació com a base per construir un futur millor.

 
Copyright© Laura Guerrero Folch