divendres, 22 d’octubre del 2010

PEIN Muntanyes de Begur

El passat 16 de juliol el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va posar a informació pública el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de Muntanyes de Begur.

Aquest Pla engloba la protecció de 1346 ha repartides entre els municipis de Palafrugell, Begur, Pals i Regencós. No obstant, amb bastantes excepcions i contradiccions que són significatives.

El passat mes de setembre les associacions Salvem el Crit i Arítjol vam presentar al·legacions a aquest Pla Especial (d'ara en endavant PEIN) centrant-nos principalment en cinc aspectes:

1er. El PEIN ha de donar resposta a la GESTIÓ INTEGRAL DEL TERRITORI, tan necessari en aquest espai d'interés natural ja de per si molt fragmentat i alterat per la acció humana.
En aquest marc reclamem que s'incloguin les badies de Sa Riera, Fornells, Aiguablava, Tamariu, Llafranc, Calella i el Golfet dins l'àmbit de gestió del Pla formant part d'una zona de transició marítima i per donar solució als molts impactes ambientals que hi tenen lloc.
Les majors pertorbacions de l'àmbit marí de l'espai natural Muntanyes de Begur tenen origen justament en aquestes badies, hiperfreqüentades a l'estiu. No és lògic que el Pla Especial miri cap a una altra banda i no afronti les possibles solucions a aquestes alteracions.

Conseqüentment, demanem que la gestió integral de l'Espai d'Interès Natural (EIN) Muntanyes de Begur, l'EIN Castell-CapRoig, la Reserva Pesquera de les Illes Formigues i les badies més artificialitzades es porti a terme de forma conjunta ja que el territori està interconnectat i no es pot aillar un espai de l'altre; també que s'hi dediquin recursos i esforços de coordinació administrativa.

2on. El PEIN dóna resposta als requeriments de protecció de les praderies de Posidonia Oceànica (PO). La Unió Europea estableix que els herbassars de PO són hàbitats d'interès comunitari i les administracions han de vetllar pel seu manteniment en un estat de conservació favorable a aquests hàbitats. Per aquesta raó, l'EIN Muntanyes de Begur és designat per la normativa comunitaria com a lloc d'interès comunitari per la presència important de les praderies de PO. Aquestes praderies tenen caràcter prioritari segons la directiva 92/43/CEE de 21 de maig, relativa a la conservació d'hàbitats naturals i de la fauna i de la flora silvestre.

Per aquest motiu, el PEIN ha d'incloure en el seu àmbit de protecció les badies de Sa Riera, Fornells, Aiguablava, Tamariu, Llafranc, Calella i el Golfet ja que s'hi troben praderies de PO com destaca el propi Pla. En concret, s'hi especifica:  "Aiguablava: Alguer de Posidonia, afectat pel fondament d'embarcacions i el manteniment de l'emissari que hi ha a la zona; Tamariu: Alguer de Posidònia afectat per l'ancoratge; Llafranc: Alguer de Posidònia i tenim constància de que a Calella també s'hi troba un Alguer important".
Pel que fa a l'ancoratge de les barques (una de les principals agressions de les Praderies), proposem que s'han d'utilitzar sistemes d'ancoratge ecològics adaptats a cada tipus de fons, evitant les instal·lacions que malmeten i destrueixen la Posidònia Oceànica.

3er.Demanem que el PEIN doni resposta als Emissaris Submarins. Cal prohibir qualsevol tipus d'activitat o actuació que impliqui l'evacuació directe de les aigües residuals al medi marí sense tractament previ, que asseguri la no nocivitat de l'aigua evacuada.
Actualment hi ha vuit emissaris d'aigües residuals que aboquen directament al mar, principalment degut als usos residencials, concretament a Sa Riera, Aiguafreda, Sa Tuna, Fornells (2), Aiguablava, Tamariu i Llafranc.
Aquests emissaris s'han d'eliminar buscant alternatives al tractament de les aigües.

4rt. Actualment els usos de jardineria han introduït una sèrie d'espècies no autòctones que a més són invasores, és a dir, desplacen les espècies autòctones colonitzant els espais de forma perturbadora i homogenitzadora.
Considerem importantíssim prohibir la plantació i propagació de tota una llista de plantes al·lòctones invasores (més de 25 espècies).

5ena. Reclamem la prohibició de la pesca submarina i els concursos de pesca en tot l'àmbit de l'EIN Muntanyes de Begur.


Si vol consultar el document complet sobre el Pla Especial el trobareu en format pdf en aquest linkEntrevista a Margarida Casadevall (Professora Zoologia UdG) from Salvem el Crit - Aritjol on Vimeo.


Per veure més videos relacionats amb el tema feu click aquí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

 
Copyright© Laura Guerrero Folch